Είναι η αποστείρωση με  UV αποτελεσματική εναντίον Ιών και Βακτηρίων;

Η υπεριώδης ακτινοβολία UV χρησιμοποιείται για αποστείρωση και αντισηψία απο τα μέσα του 20ου αιώνα! Οι τεχνολογικές εξελίξεις και ειδικότερα στις λάμπες UV, η αξιόπιστη και μεγάλης διάρκειας λειτουργία τους (χιλιάδες ώρες διάρκεια ζωής) και το μικρότερο μεγεθος τους έχει διευρύνει ιδιαίτερα το πεδίο χρήσης τους και τους τομείς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Θα το βρείτε να χρησιμοποιείται για την αντισηψία: αέρα, νερού, φρούτων, λαχανικών, χειρουργικών εργαλείων, επιτραπέζιων ΗΥ και περιφερειακών, παιχνιδιών και μια πληθωρα άλλων επιφανειών.