Η Υπεριώδης Μικροβιοκτόνος Ακτινοβολία (Ultraviolet Germicidal Irradiation UVGI) είναι μια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία η οποία χρησιμοποιείται για να απολυμαίνει (εξολοθρεύσει) μικρο-οργανισμούς όπως  μικρόβια,ιούς, μύκητες και μούχλα. Πρόκειται για μια μη χημική τεχνολογία η οποία δεν αφήνει υπολείμματα υποπροϊόντων.Η χρήση φωτός βραχέως μήκος κύματος (UV-C) για την εξόντωση ή απενεργοποίηση μικροοργανισμών αποτελεί μια αποδεκτή μέθοδο απολύμανσης από τα μέσα του 20 αιώνα. Έτσι οι  μικροβιοκτόνες λάμπες UV (UVGI) απέκτησαν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών για την απολύμανση του αέρα γνωρίζοντας μεγάλη αποδοχή για την συνεχή αντισηψία του αέρα.